28 oktober, 2015 | Informasjon | Servicetilbud

Du har kanskje lagt merke til at vi har pusset opp våre parkeringshus og at det er noen endringer på parkeringsmulighetene? Vi har ønske om å gi deg en enkel og bekvem parkering og handel på vårt senter, og har  derfor foretatt noen forbedringer i vårt parkeringshus.

20. oktober innførte vi ekspressparkering-muligheter, i tillegg til den vanlige 3 timers gratis-parkeringen som vi kun hadde tidligere. Forskjellen på disse to parkeringsmåtene forklarer vi her.

vizumautomat

Ekspressparkering:

Ekspressparkering finner du på de 3 nederste parkeringsplanene våre. Totalt 22 plasser i hver etasje, som er plassert nære inngangene, for en bekvemmelig og effektiv handel. Disse plassene er merket med oransje skilt, og her betaler man for parkeringen i en oransje automat rett ved siden av. Prisen er kr 17,- fra første time, og du blir belastet fra første minutt.

Ekspressparering med Vizum-brikke:

Om man vil slippe det å trekke lapp og betale på automaten, kan man skaffe seg Vizum-brikke fra www.vizum.no. Med en Vizum-brikke kan du kjøre inn, parkere og la vær å trekke lapp. En sensor registrerer innkjøringen, samt at en annen sensor registrerer utkjøring. Kjører man inn på ekspressparkeringen med Vizumbrikke i vinduet, registreres dette, og man trekkes automatisk kr 17,- pr time. Med Vizum-brikke kan man også parkere på vanlige parkeringsplasser hos oss, da har man automatisk tre timers gratis parkering. Står man over tre timer, trekkes betalingen for det man har stått utover de tre gratistimer.

Gratis parkering

Det er fremdeles gratis 3 timers parkering på alle de øvrige parkeringsplassene. Du trekker lapp på de samme automatene som vi har hatt tidligere. Om du trenger å stå lenger enn 3 timer, er det standard betaling per time. Alternativt kan du flytte bilen om du skal stå lenger, og trekker da en ny gratislapp.

Merking av ledige plasser

Etter oppussingen er det tydeligere markerte parkeringfelt – og det er et lys over hver enkelt plass. På denne måten er det enkelt å se hvor det er ledige plasser. Lyser det grønt er det ledig plass, er det rødt er det opptatt. Enkelt og oversiktlig!

Vi håper dere setter pris på endringene i våre parkeringshus
– og at dette er med på å gi deg en godt og fin handleopplevelse på Ski Storsenter!

  • millmax

    Så det vil si at vanlige besøkende har mistet de beste 22 plassene i hver etasje, og må fremdeles trekke P-lapp? Likevel står det en sensor over hver bil som registrerer om plassen er ledig eller ikke. Det må da gå an å benytte denne sensoren som indikator for vanlig besøkende som står parkert under 3 timer. Automatisk rødt blinkende lys for parkert bil > 3 timer vil gi vanlig besøkende en fordel da de ikke lengre oppsøke den hersens automaten for å få lagt gratis-lappen i vinduet.
    Dagens nye løsning bærer preg av profittmaksimering fremfor kunden i fokus.